Ước tồn quỹ BOG tại Petrolimex còn hơn 4.300 tỷ đồng

Ước tồn quỹ BOG tại Petrolimex còn hơn 4.300 tỷ đồng

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại đơn vị này tính đến trước thời điểm tăng giá xăng dầu chiều ngày 12/6 là hơn 4.300 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 12/6/2020, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 4.310 tỷ đồng (Bốn nghìn ba trăm mười tỷ đồng) – Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Ước tồn quỹ BOG tại Petrolimex còn hơn 4.300 tỷ đồng

Ước tồn quỹ BOG tại Petrolimex còn hơn 4.300 tỷ đồng. Ảnh Nam Dương.

Cũng vào chiều 12/6, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít; dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 830 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 13.390 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 14.080 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.515 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 9.610 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.322 đồng/kg.

Nguồn: VietQ

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *