Mỏ Cá Tầm cán mốc sản lượng 1 triệu tấn dầu sau 3 năm khai thác

Mỏ Cá Tầm cán mốc sản lượng 1 triệu tấn dầu sau 3 năm khai thác

Mỏ Cá Tầm là một trong những lô đầu tiên ngoài lô 09-1, trong đó Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro tham gia góp vốn và là nhà điều hành trực tiếp vận hành khai thác các công trình tại mỏ này.

Mo Ca Tam can moc san luong 1 trieu tan dau sau 3 nam khai thac hinh anh 1Giàn đầu giếng CTC-1- mỏ Cá Tầm. (Nguồn: Petrotimes)

Sau gần 3 năm đưa vào vận hành, khai thác, mỏ Cá Tầm đã cán mốc sản lượng 1 triệu tấn dầu, doanh thu đạt 427,5 triệu USD, đóng góp ngân sách nhà nước 169 triệu USD.

Theo Liên doanh Dầu khí Việt Nga (Vietsovpetro), mỏ Cá Tầm được đưa vào khai thác ngày 25/1/2019. Trong năm 2020, sản lượng khai thác của mỏ Cá Tầm vượt 18% kế hoạch và dự kiến vượt 5% kế hoạch trong năm 2021.

Mỏ Cá Tầm là một trong những lô đầu tiên ngoài lô 09-1, trong đó Vietsovpetro tham gia góp vốn và là nhà điều hành trực tiếp vận hành khai thác các công trình tại mỏ này.

Ngoài mỏ Cá Tầm, Vietsovpetro còn nhận nhiều lô dầu khí khác đang trong giai đoạn thăm dò, thẩm lượng và phát triển.

Bên cạnh công tác vận hành khai thác giàn đầu giếng CTC-1 trên mỏ Cá Tầm, Vietsovpetro cũng đang triển khai công tác thiết kế và mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác xây dựng giàn đầu giếng thứ 2 (CTC-2), dự kiến hoàn thành lắp đặt và đưa vào khai thác cuối năm 2022 nhằm góp phần gia tăng sản lượng chung của toàn mỏ Cá Tầm cũng như của Vietsovpetro.

Đại diện Liên doanh Dầu khí Việt Nga Vietsovpetro cho biết trước tình hình suy giảm về sản lượng dẫn đến suy giảm nguồn thu từ lô 09-1, Vietsovpetro đã định hướng tiếp nhận thêm nhiều lô dầu khí mới, mở rộng vùng hoạt động với phương châm tìm kiếm, thăm dò và phát triển các lô mới./.

Anh Nguyễn (TTXVN/Vietnam+)

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *