Ngành Tuyên giáo sẽ kết nối chặt chẽ với các lực lượng xã hội

Ngành Tuyên giáo sẽ kết nối chặt chẽ với các lực lượng xã hội

Để đáp ứng nhiệm vụ được giao, năm 2018, ngành Tuyên giáo đặt mục tiêu nắm vững tình hình quốc tế, trong nước; bám sát sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng; kết nối chặt chẽ trong hệ thống tuyên giáo và các lực lượng xã hội; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên giáo ở tất cả các cấp.


Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Sáng 25/12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đại diện các bộ, ngành và Ban Tuyên giáo các địa phương trong cả nước.

Báo cáo tạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho biết, năm 2017, toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiều vấn đề bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để tham mưu cho Trung ương, cấp ủy các cấp; chất lượng hiệu quả tham mưu tiếp tục được nâng lên, một số nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng ghi nhận.

Ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một số nhiệm vụ phục vụ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tuyên truyền sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội và các sự kiện quốc tế, trong nước, nhất là sự kiện đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ; 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga; Tuần lễ cấp cao APEC.

Cùng với đó, đã chỉ đạo, định hướng rõ nét về nội dung và hình thức thông tin trên báo, đài; hạn chế sai sót; tham mưu việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc truyền thống địa phương, vùng miền và tham mưu kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc giải quyết một số vấn đề tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến môi trường, giao thông, y tế…

Một trong những kết quả tiêu biểu là hệ thống tuyên giáo toàn quốc đã tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đổi mới các khâu học tập, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong từng lĩnh vực, từng địa bàn. Tiếp tục đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn đời sống chính trị, xã hội với nhiều hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, năm 2017, trận địa tư tưởng của Đảng tiếp tục được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường ổn định, hòa bình cho đất nước phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chiến lược đặt ra cho năm 2017; tạo tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2018, năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Cụ thể, một số nội dung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao. Định hướng nghiên cứu lý luận còn bất cập so với yêu cầu; tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận.

Cùng với đó, công tác dự báo tình hình tư tưởng chính trị chưa sâu; chưa kịp thời thông tin một số tình huống nhạy cảm, vụ việc phức tạp, gây lúng túng cho cơ sở. Công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu, độc hại trên internet, mạng xã hội chưa đạt kết quả mong muốn. Có những biểu hiện thiếu nhạy cảm trong đưa tin về các sự kiện quan trọng, thiếu khách quan trong phản ánh vụ việc ở địa phương. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, y tế chưa được tham mưu xứng tầm với kỳ vọng xã hội.

Do đó, trong năm 2018, ngành Tuyên giáo đặt mục tiêu nắm vững tình hình quốc tế, trong nước; bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng; kết nối chặt chẽ trong hệ thống tuyên giáo và các lực lượng xã hội; chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức làm việc ở tất cả các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng nhiệm được giao.

Năm 2018, ngành Tuyên giáo sẽ triển khai thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu. Trong đó, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị năm 2018, nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 để tham mưu một số vấn đề quan trọng; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6; tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức xúc trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội.

Theo chương trình, hội nghị sẽ tiếp tục đến hết chiều nay, trong đó có phần tham luận, phát biểu ý kiến của các địa phương.

Theo Mạnh Hùng/Chinhphu.vn

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *