Nghiên cứu, xác định thị phần gạch không nung ở Việt Nam – Hướng phát triển ngành vật liệu “xanh” trong xây dựng

Nghiên cứu, xác định thị phần gạch không nung ở Việt Nam – Hướng phát triển ngành vật liệu “xanh” trong xây dựng

(Xây dựng) – Nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/09, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Xác định thị phần gạch không nung (GKN) giai đoạn 2016 – 2020”.


Vận chuyển, sản xuất GKN tại Cty TNHH một thành viên bê tông Xuân Mai.

Đây là sự kiện trong khuôn khổ hoạt động Nghiên cứu xác định thị phần GKN ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 của Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam” do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Xây dựng thực hiện.

Chủ trì Hội thảo có ông Lê Trung Thành – Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng cùng sự tham dự của ông Nguyễn Quang Hiệp – Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng); ông Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; ông Thái Duy Sâm – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; ông Trần Bá Việt – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội bê tông Việt Nam; Đại diện Ban Quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng GKN ở Việt Nam” (Bộ Khoa học và Công nghệ) và các chuyên gia, tổ chức, sở, ban, ngành liên quan.

Báo cáo tại Hội thảo, Chủ nhiệm dự án Lê Đức Thịnh cho biết: Nhóm thực hiện đã sử dụng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu, tính toán xác định thị phần GKN trên tổng lượng vật liệu xây năm 2016 – 2018, dự báo cho các năm 2019 – 2020 và một số năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ bao gồm 04 báo cáo: Báo cáo khởi động đưa ra phương pháp nghiên cứu và kế hoạch chi tiết thực hiện; Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra bằng phiếu từ 63 tỉnh/thành phố về doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây; Báo cáo kết quả khảo sát thực địa thị trường tại 10 tỉnh/thành phố và 30 doanh nghiệp để bổ sung số liệu cần thiết và điều chỉnh sự sai lệch so với số liệu nhận được từ phiếu; Báo kết quả tính toán thị phần GKN giai đoạn 2016 – 2018, dự báo thị phần GKN cho các năm 2019 – 2020 và một số năm tiếp theo.

Thị phần GKN được xác định theo công thức: Thị phần GKN (%) = Số lượng sản phẩm GKN tiêu thụ trong năm (Viên QTC)/Tổng số lượng tiêu thụ vật liệu xây trong năm bao gồm số lượng gạch đất sét nung (GĐSN) và số lượng GKN (Viên QTC) x 100%, trong đó số lượng GKN và GĐSN tiêu thụ trong giai đoạn 2016 – 2017 và ước tính trong năm 2018 được xác định bằng phương pháp điều tra thông qua gửi bảng hỏi tới Sở Xây dựng 63 tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước để thu thập thông tin, số liệu. Đối với những địa phương không có thông tin phản hồi hoặc phản hồi chưa đầy đủ, Nhóm thực hiện dự án đã kết hợp với Sở Xây dựng tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp tại các đơn vị có liên quan trên địa bàn để thu thập thông tin bổ sung.

Số lượng GKN và GĐSN tiêu thụ trong các năm 2019 – 2020 ở 63 tỉnh/thành phố được xác định bằng phương pháp dự báo. Nhóm thực hiện đã sử dụng các phương pháp gồm: Dự báo mức tiêu thụ/nhu cầu VLXD trên cơ sở đánh giá trực tiếp của doanh nghiệp sản xuất; Dự báo nhu cầu VLXD theo phương pháp dự báo về quy hoạch phát triển VLXD; Dự báo nhu cầu VLXD theo phương pháp phân tích nhân quả và phương pháp chuỗi thời gian. Kết thúc mỗi giai đoạn, Nhóm thực hiện dự án đều sử dụng phương pháp chuyên gia để xin ý kiến các chuyên gia trong ngành để hoàn thiện các kết quả nghiên cứu.

Theo Chủ nhiệm dự án Lê Đức Thịnh, Nhóm thực hiện đã sử dụng 03 phương pháp dự báo khác nhau, mỗi phương pháp dự báo cho kết quả khác nhau. Kết quả dự báo của phương pháp Dự báo mức tiêu thụ/nhu cầu VLXD trên cơ sở đánh giá trực tiếp của doanh nghiệp sản xuất và Dự báo nhu cầu VLXD theo phương pháp dự báo về quy hoạch phát triển VLXD khá gần nhau. Tuy nhiên, Nhóm thực hiện kiến nghị lấy kết quả dự báo chung là số trung bình cộng của các kết quả dự báo theo từng phương pháp để hài hòa các yếu tố ảnh hưởng. Theo đó, nhu cầu về VLXD nói chung và thị phần của GKN nói riêng trong những năm gần đây luôn có xu hướng tăng, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, Nhóm thực hiện kiến nghị cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách có liên quan để tiếp tục hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ GKN trong thời gian tới.

Kết thúc Hội thảo, phần lớn ý kiến chuyên gia đều cho rằng: Nhóm thực hiện đã bám sát các nội dung nghiên cứu được phê duyệt, lần đầu tiên thu thập được được bộ số liệu chi tiết của 63 tỉnh/thành phố cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao, phù hợp với yêu cầu đặt ra. Đồng thời, Viện trưởng Lê Trung Thành cũng đề nghị Nhóm thực hiện tiếp tục hoàn thiện các kết quả nghiên cứu trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia để làm cơ sở hoạch định chiến lược phát triển vật liệu xây không nung trong giai đoạn tới.

Nguồn: Văn Hiệp – Báo Xây Dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *