Sở GTVT Quảng Ninh chi sai hơn 18 tỷ đồng tại dự án đường nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong

Sở GTVT Quảng Ninh chi sai hơn 18 tỷ đồng tại dự án đường nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong

(Xây dựng) – Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có Kết luận thanh tra Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Sở GTVT Quảng Ninh chi sai hơn 18 tỷ đồng tại dự án đường nối từ cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
 Xét Báo cáo Kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 116/QĐ-TTr, ngày 03/4/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh và công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các dự án: Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Dự án thành phần số 03 đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn; cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái do ông Chu Hồng Uy, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm Trường đoàn.

Dự án đường nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận thanh tra như sau:

Đối với hai dự án: Dự án thành phần số 03 đường cao tốc đoạn Cẩm Hải – Vân Đồn và dự án cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, Thanh tra Bộ Xây dựng không tiến hành thanh tra (theo đề nghị của Tỉnh ủy Quảng Ninh tại Công văn số 758-CV/TU, ngày 01/6/2017 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Đồng ý với Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 116/QĐ-TTr, ngày 03/4/2017.

Yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số vi phạm và sai sót chính xảy ra tại dự án Đường nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với Khu công nghiệp Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh như sau:

Công tác lập, phê duyệt dự toán giá gói thầu được duyệt: Tính thừa khối lượng thi công, áp dụng đơn giá vật liệu, áp định mức chưa phù hợp với nội dung, tính chất công việc và một số nguyên nhân khác làm tăng dự toán giá gói thầu số tiền là 18.298.626.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư chỉ định thầu đối với nhà thầu Tư vấn thiết kế – lập dự án là vi phạm quy định của pháp luật; đánh giá hồ sơ dự thầu không đúng quy định do không hiệu chỉnh đề xuất tài chính so với đề suất kỹ thuật, làm tăng giá trị 1.398.389.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm chín mươi tám triệu, ba trăm tám mươi chín nghìn đồng chẵn). Yêu cầu Chủ đầu tư làm việc lại với nhà thầu để điều chỉnh giá trị hợp đồng theo đúng quy định.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Thiếu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình, nhật ký thi công không ghi đầy đủ thông tin theo quy định, không có giấy chứng nhận kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật một số loại máy, thiết bị thi công, không mua bảo hiểm công trình, thi công đào đất không thích hợp không phù hợp với biện pháp thi công được duyệt, thi công cống tạm và thi công lớp cát hạt mịn không đúng theo yêu cầu thiết kế và một số tồn tại khác.

Về biện pháp thi công và quản lý khối lượng thi công: Để nhà thầu thi công không đúng biện pháp thi công được phê duyệt và tính toán nghiệm thu thiết kế phí không đúng theo giá trị xây dựng được duyệt. Dẫn đến, làm tăng giá trị nghiệm thu tổng số 472.930.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi hai triệu, chín trăm ba mươi nghìn đồng). Yêu cầu Chủ đầu tư giảm trừ thanh toán số tiền nói trên.

Yêu cầu xử lý hành chính

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh: Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm, làm rõ và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân đã để xảy ra các vi phạm theo Kết luận thanh tra và Báo cáo kết quả thanh tra. Đồng thời chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khắc phục các vi phạm, sai sót được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra.

Đối với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân của Ban Quản lý dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và các phòng đã để xảy ra các vi phạm và sai sót theo Kết luận thanh tra và Báo cáo kết quả thanh tra. Đồng thời chỉ đạo Ban quản lý dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và các bên liên quan khắc phục những vi phạm và sai sót đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra.

Đối với Ban Quản lý dự án đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng: Căn cứ theo quyền và trách nhiệm nêu trong hợp đồng kinh tế để xử lý và yêu cầu các nhà thầu khắc phục những vi phạm và sai sót nêu trong Kết luận thanh tra và Báo cáo kết quả thanh tra.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận thanh tra, kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Giao Trưởng phòng Giám sát, Kiểm tra và Xử lý sau thanh tra chủ trì phối hợp với Trưởng Đoàn thanh tra có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra.

Đường nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với KCN Nam Tiền Phong có chiều dài 8,6km, rộng 12m, là đường tiêu chuẩn cấp III đồng bằng được thiết kế 2 làn xe, vận tốc tối đa 80km/h. Điểm đầu từ nút giao Phong Hải (cao tốc Hạ Long – Hải Phòng), điểm cuối kết thúc tại vị trí cuối của KCN Nam Tiền Phong. Dự án có tổng mức đầu tư gần 480 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Sở GT-VT là chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty TNHH Olympia. Dự án được khởi công từ tháng 11/2016.

Việt Khoa – Thùy Linh

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *