Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ phòng vệ thương mại với sản phẩm nhôm

Tiếp nhận hồ sơ miễn trừ phòng vệ thương mại với sản phẩm nhôm

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, từ nay đến 15/4 sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm nhôm thanh định hình (vụ việc AD05).

Trước đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT ngày 28/9/2019, về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc: AD05).
Sản phẩm nhôm bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức được phân vào mã HS: 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.21.90.
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá (vụ việc AD05) bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Cục Phòng vệ Thương mại lưu ý, các doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ năm 2020 không nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ 2020 theo thông báo này.
Trong trường hợp khối lượng miễn trừ sắp hết, các doanh nghiệp trên nộp hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Trên căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ Thương mại đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn trừ tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 15/4/2020./.

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *