Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(Xây dựng) – Như tin đã đưa, sáng 24/7 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban “Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các Thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Phan Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Văn Sinh và đại diện các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trị Hội nghị giao ban đánh giá “Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018”.

Xây dựng và hoàn thành nhiều đề án quan trọng

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai giải pháp 6 tháng cuối năm của ngành Xây dựng.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, ngành Xây dựng đề ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý và phát triển ngành. Đó là tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện dự thảo Luật Kiến trúc để Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6; Nghiên cứu, hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị theo Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Luật quản lý phát triển đô thị; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Cấp nước.

Tập trung hoàn thành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án được giao trong chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn. Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực xây dựng”.

Hoàn thành quy hoạch bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy hoạch định hướng hệ thống tiêu chuẩn về xây dựng theo hướng tinh gọn, đồng bộ; Hoàn thiện, đưa vào hoạt động hệ thống thông tin điện tử cơ sở dữ liệu về quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng cho các đối tượng tham gia hoạt động xây dựng và cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng.

Ông Nguyễn Tường Văn – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn Nhà nước; công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình.

Xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”; hoàn thành điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2020-2030.

Triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải”; Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp.

Hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ các Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh”, Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội”, Đề án “Quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2021” theo đúng tiến độ.

Tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong vận hành, sử dụng nhà chung cư và một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, hiệu quả sau khi được ban hành.

Tích cực phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vốn, cơ chế chính sách, nhất là nguồn vốn cho chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và phát triển nhà ở xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện các chương trình về nhà ở.

Triển khai Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh”; Nghiên cứu xây dựng “Đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội” và Đề án “Phát triển và quản lý nhà ở công vụ của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2021”.

Hoàn thành nghiên cứu, lập Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát triển vật liệu xây dựng sử dụng cho các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2035” và triển khai đề án “Lộ trình dừng sử dụng amiang trắng trong sản xuất tấm lợp tại Việt Nam” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Hoàn thành việc cổ phần hóa các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và thực hiện đúng lộ trình tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại các Tổng Cty – CTCP, các Cty con, Cty liên kết theo lộ trình và phương án được duyệt…

Hoàn thiện thể chế và hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn

Tại Hội nghị, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ đã đóng góp ý kiến, làm rõ những mặt được và chưa được trong công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng thời gian qua. Đồng tình với các nội dung đã được đề cập trong báo cáo, đại diện các đơn vị đã kiến nghị, đưa ra một số giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý ngành như: Vật liệu xây dựng, nhà ở xã hội và thị trường bất động sản, quy hoạch và quản lý quy hoạch, vấn đề sử dụng tro xỉ thải làm vật liệu xây dựng, quản lý và cấp phép đầu tư xây dựng …

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá: “6 tháng đầu năm, ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực, có sự chuyển biến rõ rệt về chất và lượng tại các đơn vị. Công tác xây dựng thể chế được quan tâm thực hiện. Môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghệp được đảm bảo, thị trường bất đống sản phát triển ổn định. Công tác cổ phần hoá, tái cơ cấu được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra…”.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch của năm, trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng thể chế và hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn chất lượng trong xây dựng. Các đơn vị cần chủ động đề xuất giải pháp để tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra….”.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá: “6 tháng đầu năm, ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực, có sự chuyển biến rõ rệt về chất và lượng tại các đơn vị”.

Để thực hiện được điều đó, cần thực hiện tốt công tác dân chủ, tạo sự đồng thuận, sáng tạo trong từng đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần được đổi mới. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính cần được đẩy mạnh thực hiện hơn nữa nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục trong đầu tư xây dựng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã quán triệt nội dung Kết luận của Bộ Chính trị số 32-KT/TW ngày 5/7/2018 về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã trao Bằng khen và Cờ thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Xây dựng vừa qua.

Vân Anh – Linh Anh

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *