Xuất nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm tăng 33,7%

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong 5 tháng đầu năm tăng 33,7%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 262,73 tỷ USD, tăng 33,7% với cùng kỳ năm 2020.

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021, giai đoạn 2016 - 2021

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2021, giai đoạn 2016 – 2021

Cụ thể, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD và nhập khẩu đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7%, tương ứng tăng 35,3 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 182,81 tỷ USD, tăng 38,2%, tương ứng tăng 50,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI đạt 97,2 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2020. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 85,61 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng đầu năm 2021 thặng dư trị giá 11,6 tỷ USD.

Về thị trường xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2021, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 170,17 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2020, tiếp tục chiếm tỷ trọng 64,7% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước…

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 5 tháng đầu năm 2021 so với 5 tháng đầu năm 2020

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 5 tháng đầu năm 2021 so với 5 tháng đầu năm 2020

Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 131,13 tỷ USD, tăng 30,9%, tương ứng tăng 30,96 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6,22 tỷ USD, tương ứng tăng 73,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,22 tỷ USD, tương ứng tăng 27,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,46 tỷ USD, tương ứng 18,9%…

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 131,6 tỷ USD, tăng 36,7%, tương ứng tăng 35,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 5,83 tỷ USD, tương ứng tăng 26,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 5,19 tỷ USD, tương ứng tăng 37,8%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,64 tỷ USD, tương ứng tăng mạnh 53,6%…

Tạp chí Tài chính

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *