Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân – Bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Nhật Tân thuộc Bản đồ quy hoạch giao thông quận Tây Hồ.

Vị trí Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân 

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân nằm trong bản đồ quy hoạch phân khu A6 thuộc phạm vi phường Nhật Tân – quận Tây Hồ – thành phố Hà Nội.

Diện tích nghiên cứu Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân là khoảng 135 ha.

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân. Ảnh: quyhoachhanoi.vn

Ranh giới Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân

Phía Đông Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân: Giáp phường Tứ Liên;

Phía Tây Nam Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân: Giáp phường Xuân La;

Phía Tây Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân: Giáp phường Phú Thượng;

Phía Nam Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân: Giáp phường Quảng An;

Phía Bắc Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân: Giáp phường Phú Thượng; phường Ngọc Thụy – quận Long Biên.

Nội dung Bản đồ quy hoạch giao thông phường Nhật Tân

a. Bản đồ quy hoạch các tuyến đường liên khu vực phường Nhật Tân:

– Đường Âu Cơ – Nghi Tàm: bề rộng mặt cắt ngang điển hình B = 38m-44m gồm:

+ Đường chính bố trí trên đê rộng từ 14-15m (4 làn xe);

+ Đường gom bố trí ở hai bên chân taluy đê gồm lòng đường 5,5m và vỉa hè 3m.

b. Bản đồ quy hoạch các tuyến đường cấp khu vực phường Nhật Tân:

– Đường chính khu vực (Lạc Long Quân) mặt cắt ngang điển hình rộng từ B = 23m-30m gồm: lòng đường từ 11m-15m (3-4 làn xe), vỉa hè từ 5-7,5m.

– Các tuyến đường khu vực có mặt cắt ngang điển hình B = 17m-20,5m gồm:

+ Lòng đường từ 9-10,5m (3 làn xe);

+ Vỉa hè hai bên từ 3,25-5m.

– Đường kè hồ Tây: có mặt cắt ngang điển hình B = 8,5m-10,5m gồm: lòng đường 5,5m, vỉa hè từ 1m-3m.

c. Bản đồ quy hoạch các tuyến đường nội bộ phường Nhật Tân: 

Mặt cắt ngang điển hình rộng 13m-17,5m với lòng đường rộng 7m-7,5m, hè hai bên rộng 3m-5m.

Khi đi qua khu vực quá khó khăn về giải phóng mặt bằng, có thể xem xét thu hẹp cục bộ vỉa hè tuy nhiên phải đảm bảo số làn xe theo quy định

Bản đồ quy hoạch các tuyến đường nội bộ phường Nhật Tân sẽ được xây dựng cụ thể trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ở giai đoạn sau.
d. Bản đồ quy hoạch các nút giao thông phường Nhật Tân:

– Các nút giao bằng xây dựng trên nguyên tắc chỉ cho phép giao nhập giữa các tuyến đường cấp khu vực trở xuống vào hệ thống đường gom của các tuyến đường chính, trục chính đô thị.

e. Bản đồ quy hoạch các trạm dừng đỗ xe buýt phường Nhật Tân:

Xây dựng các trạm xe buýt được bố trí trên các tuyến đường Âu Cơ và Lạc Long Quân, khoảng cách các trạm khoảng 300-500m và không quá 800m.

f. Bản đồ quy hoạch giao thông tĩnh phường Nhật Tân:

– Các vị trí được bố trí với bán kính phục vụ khoảng 400-500m.

– Vị trí, quy mô và công suất sẽ được xác định chính xác ở các giai đoạn lập quy hoạch tiếp theo.

– Khuyến khích áp dụng hình thức đỗ xe nhiều tầng (ngầm hoặc nổi) để tiết kiệm quỹ đất.

– Các bãi đỗ xe công cộng nằm trong thành phần đất công cộng, cây xanh sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau trên cơ sở nhu cầu thực tế.

– Các bãi đỗ xe trong đất cây xanh không vượt quá 20% tổng diện tích khu đất.

Nguồn: Bnews

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *