Hà Tĩnh: 17 mỏ vật liệu xây dựng được đấu giá thành công

Hà Tĩnh: 17 mỏ vật liệu xây dựng được đấu giá thành công

 – Trong 3 tháng đầu năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá thành công 17 mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng.

ha tinh 17 mo vat lieu xay dung duoc dau gia thanh cong
Việc đấu thành công các mỏ có ý nghĩa quan trọng như cung ứng đủ vật liệu xây dựng Hà Tĩnh, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Trong số 17 mỏ khoáng sản vừa được đấu giá thành công, có 1 mỏ đất sét ở xã Nam Điền (huyện Thạch Hà); 3 mỏ cát ở bãi bồi Bồng Bồng, xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê), bãi bồi sông Ngàn Trươi, xã Quang Thọ (huyện Vũ Quang) và bãi bồi sông Ngàn Sâu, xã Đức Liên (huyện Vũ Quang).

13 mỏ đất san lấp thì có 3 mỏ tại huyện Can Lộc; 2 mỏ tại huyện Thạch Hà; 3 mỏ tại huyện Hương Sơn; 1 mỏ tại huyện Đức Thọ (xã An Dũng); 2 mỏ tại huyện Vũ; 2 mỏ tại huyện Kỳ Anh. Việc đấu giá thành công các mỏ khoáng sản không chỉ tăng thu ngân sách Nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng ở Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, các đơn vị phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản và trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản phải nộp hồ sơ và tiền trúng đấu giá, hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã tham mưu đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021. Cấp 1 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 3 Giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn 2 Giấy phép khai thác khoáng sản đá xây dựng. Đồng thời phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại 4 mỏ, đề án đóng cửa 3 mỏ khoáng sản và Quyết định đóng cửa mỏ 1 khu vực…

Nguồn: Báo Xây dựng

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *